Centrul Don Bosco România
Ficele Mariei Ajutorul Crestinilor

Ficele Mariei Ajutorul Creştinilor - FMA
Sf. Maria Domenica MazzarelloFicele Mariei Ajutorul Creştinilor - FMA

Fiicele Mariei Ajutătoare formează familia religioasă născută din inima lui Don Bosco şi din fidelitatea creatoare a Mariei Domenica Mazzarello. Istoria ei îşi are începuturile la Mornese, în 1872 şi este marcată de prezenţa Mariei Ajutătoare, Mamă şi Maestră.
Participă la misiunea lui Cristos realizând în Biserica lui Dumnezeu proiectul de educaţie creştină propriu sistemului preventiv.
Atunci când se vorbeşte despre Congregaţia Fiicelor Mariei Ajutătoare se vorbeşte de o a doua dezvoltare a vieţii consacrate în cadrul spiritualităţii saleziene. În 1871 Don Bosco anunţă Capitolului Superior intenţia de a forma o Congregaţie feminină care să se ocupe de tinerele sărace.
Congregaţia a fost constituită în vara anului 1872. Era vorba de persoane consacrate cu voturi, a căror misiune era asemănătoare cu cea a salezienilor. Proiectul a fost desăvârşit în anul 1877 cu plecarea primelor surori misionare.
În prezent Fiicele Mariei Ajutătoare îşi exercită misiunea în mai bine de 90 de ţări.

Finalitate şi caracteristici

Educaţia este calea şi modul tipic de evanghelizare. Orice fiică a Mariei Ajutătoare îşi dedică viaţa lui Dumnezeu pentru tineri, încercând să îşi perfecţioneze prezenţa pentru intervenţii adaptate realităţilor contemporane. Alege să lucreze pentru cei mai săraci, hotărăşte să stea lângă cei care au nevoie şi sunt marginalizaţi, îi alege pe cei din urmă "ca pe maeştri de viaţă".
      - Oratoriul, moştenire spirituală şi instituţie saleziană în mod delicat educativă care valorizează toată bogăţia tinerilor, are astăzi în lume o tipologie foarte variată.
      - cu şcoala, de orice fel şi grad, surorile răspund şi astăzi exigenţelor unei educaţii sistematice, a unei formări critice, permiţând tinerilor, în special celor mai săraci, să aibă acces la cultură.
      - cursurile de formare profesională, configurate în mod divers în Europa, Africa, America Latină sau în Asia, exprimă atenţia saleziană faţă de lumea muncitorilor şi faţă de necesitatea tinerilor de a se insera cu calificări specifice în orice realitate socială.
      - educarea tinerelor este o alegere prioritară care se manifestă în fiecare ţară cu intervenţii precise: promovarea cooperativelor feminine în misiuni, asistenţă pentru fetele care la periferia marilor oraşe sunt victime ale prostituţiei, integrarea în locuri de muncă.

Nr vizitatori: 1066840
Harta Site Politică de confidențialitate