Centrul Don Bosco România
Intrebari frecvente (FAQ) DON BOSCO

Întrebări frecvente (FAQ)
Ce înseamnă sigla SDB?

SDB înseamnă Salezienii lui Don Bosco.

 

Ce înseamnă a fi „Salezian al lui Don Bosco”?

A fi salezian, înseamnă a intra într-o congregaţie catolică de persoane care dedică toată viaţa lor lui Dumnezeu printr-un serviciu generos în folosul tinerilor, în special al celor mai săraci şi abandonaţi. Se intră în această formă de viaţă prin profesiunea religioasă a voturilor, trăind în comunitate, educând şi evanghelizând tinerii după exemplul lui Don Bosco.

 

De ce numele de „Salezienii lui Don Bosco”?

Sfântul Ioan Bosco este un sfânt italian care a trăit în secolul XIX şi care a fundat o congregaţie care să se ocupe de tinerii cei mai săraci. Pe cei care i s-au alăturat le-a dat numele de salezieni, după numele Sfântului Francisc de Sales (un sfânt foarte popular în vremurile sale) deoarece voia să propună ca model umanitatea sa. În italiană apelativul de Don înseamnă preot.

 

Sunt şi alte asociaţii care poartă numele se „salezieni”?

Da. Sfântul Francisc de Sales, învâţător al Bisericii Catolice, a dat naştere unei şcoli de spiritualitate recunoscută sub numele de „spiritualitate saleziană”. Există grupuri care trăiesc această spiritualitate şi se consideră „salezieni”.

 

Care este statutul legal al SDB?

Salezienii în România sunt recunoscuţi ca o organizaţie non guvernamentală (ONG), apolitică şi non profit.

 

Unde sunt prezenţi salezienii în România?

În Constanţa din anul 1996 şi în Bacău din anul 2000.

 

Fundaţia „Sf. Don Bosco” din Cincu, jud. Braşov şi din Bucureşti, aparţine de SDB?

Nu. Este o instituţie socială de ajutorare a copiilor, fiind fundată de un ex-preot catolic din Germania numit Demidoff (Udo J. Erlen-Hardt). Acesta a părăsit Biserica Catolică în 1976, și a intrat mai apoi în Biserica Catolică Independentă din S.U.A. (biserică protestantă). A decedat la 27 iunie 2011.

 

Care este scopul salezienilor?

Scopul poate fi rezumat astfel: „A fi semne şi purtători ai iubirii lui Dumnezeu pentru tineri, în mod special pentru cei mai săraci”.

 

Cum lucrează salezienii în folosul tinerilor?

Există multe domenii în care salezienii sunt implicaţi în serviciul tinerilor:

      - şcoli de diferite grade academice: şcoli agricole, şcoli profesionale, şcoli de arte grafice, licee, colegii, universităţi, centre de orientare profesională
      - oratorii, centre de tineret
      - parohii, misiuni parohiale, centre catehetice, centre vocaţionale
      - edituri, publicaţii, producatori multimedia, cineforum, teatru, cercuri muzicale, centre de comunicaţii sociale
      - cercuri polisportive
      - programe de educare la pace şi democraţie, centre de voluntariat
      - proiecte de dezvoltare rurală, centre pentru copii străzii, centre de reabilitare, centre de recuperare pentru toxicodependenţi, centre pentru refugiaţi

 

Salezienii se căsătoresc?

Nu. Ei trăiesc o viaţa consacrată lui Dumnezeu pentru tineri.

 

Ce înseamnă viaţa consacrată?

În Biserica Catolică, o persoană poate dedica viaţa sa lui Dumnezeu printr-o alegere liberă. Această consacrare se face pe toată viaţa, prin profesiunea publică a voturilor de sărăcie, castitate şi ascultare.

 

Ce înseamnă cele trei voturi?

Cele trei voturi sunt un semn prin care se dăruieşte total lui Dumnezeu şi misiunii sale pentru a putea realiza în lume pacea, adevărul, dreptatea şi iubirea. Cu profesiunea religioasă, candidatul renunţă la câteva drepturi legitime ce le are orice persoană umană, dreptul de libere alegeri şi decizii, dreptul de proprietate, dreptul de a se căsători şi a avea o familie.

 

Salezienii depun voturile pe o perioadă determinată?

Nu. Consacrarea se face pe toată viaţa. Biserica Catolică cere iniţial depunerea voturilor pe o perioadă determinată, cu intenţia candidatului de a se consacra pe mai departe în mod total lui Dumnezeu. Această perioadă este cunoscută sub numele de „profesiune temporală”, care culminează cu profesiunea perpetuuă, după aproximativ şapte ani.

 

În ziua de astăzi este posibilă această „Viţă consacrată” pentru totdeauna?

Nu este uşor de a trăi aceste voturi, zi după zi. Dar cu ajutorul harului lui Dumnezeu, bazându-se pe rugăciune, pe practica sacramentală şi pe observarea constituţiilor lui Don Bosco, se poate. Trăită într-o comunitate în care membrii au făcut aceeaşi profesiune este şi mai posibilă. Şi trăită într-o dăruire făcută cu bucurie pentru Împărăţia lui Dumnezeu este o adevărată aventură care merită să fie trăită.

 

Toţi salezienii sunt preoţi?

Nu. Fiecare dintre noi are propria sa istorie a vocaţiei, fiind chemat de Dumnezeu pentru a se uni cu el în opera sa pentru tineri, după stilul lui Don Bosco.

Nu suntem toţi chiamaţi a trăi în acelaşi mod vocaţia saleziană. Unii sunt chiamaţi să fie Salezieni Preoţi, iar alţii Salezieni Laici.

Această chemare comună ne face să stăm şi să lucrăm împreună, preoţi şi laici, completându-ne unii pe alţii.

 

Ce este specific salezianului laic?

Trăieşte aceleaşi voturi, în aceeaşi comunitate cu aceeaşi misiune. Diferenţa constă în faptul că îşi desfăşoară activitatea sa în câmpul de natură seculară. Iată câteva câmpuri unde îşi desfăşoară activitatea: educator, medic, profesor, expert agrar, admnistrator, catehist, ghid scout (cercetaşi), editor, bibliotecar, arhitect, tehnic informatic, antrenor, profesor de muzică, etc.

 

Ce este specific salezianului preot?

Trăieşte aceleaşi voturi, în aceeaşi comunitate cu aceeaşi misiune. Diferenţa constă în faptul că îşi dedică viaţa modelându-o după exemplul lui Cristos, Bunul Păstor, urmând carisma Sf. Ioan Bosco în câmpul educaţional, exercitând ministerul sacerdotal prin predicarea Evangheliei şi administrarea sacramentelor.

 

Cum se devine salezian?

După ce s-a descoperit propria vocaţie, trebuiesc urmate diferite perioade succesive:

      - prenoviciatul – pentru a adânci experienţa vocaţională iniţială şi a se prepara pentru noviciat
      - noviciatul – este începutul experienţei vieţii religioase
      - postnoviciatul – ajută la creşterea integrării între cultura, credinţă şi viaţă
      - experienţa practică – urmăreşte să obţină sinteza personală între viaţa reală şi acţiunea saleziană
      - formarea specifică – completează formarea iniţială care, pentru seminarişti, se continuă până la sfinţirea preoţească
      - perioada de pregătire la profesiunea perpetuă – se verifică maturitatea spirituală crerută, şi conduce la o angajare definitivă

 

Cât durează până când se devine salezian?

De la noviciat până la profesia perpetuuă, prin care se devine membru pe deplin salezian - de regulă şapte ani. Preotul salezian este sfinţit – de regulă – după patru ani de la profesia perpetuuă.

 

Se pot cunoaşte câteva semne ale vocaţiei saleziene?

Da. Iată-le:

      - dorinţă vie de a-l urma pe Cristos mai îndeaproape
      - promptitudine de a se dărui lui Dumnezeu pentru toată viaţa
      - iubire sinceră pentru tineri şi dorinţa de a se pune în slujba tinerilor, în special al celor mai săraci
      - spirit de generozitate şi sacrificiu şi voinţa de a depăşi toate obstacolele vieţii
      - capacitatea de a trăi în comunitate, împărtăşind totul cu ceilalţi confraţi
      - atitudine de optimism, de creativitate şi de iniţiativă

 

Care sunt cerinţele minime pentru a deveni salezian?

Sunt următoarele:

      - vârstă minimă: 18 ani
      - confesiune: catolică
      - studii minime: 12 clase
      - condiţii bune de sănătate şi de caracter
      - alte condiţii impuse de fiecare regiune saleziană în parte

 

Şi fetele? Pot fi saleziene ale lui Don Bosco?

Nu. Fetele pot alege Ficele Mariei Ajutorul Creştinilor (FMA).

 

Cine sunt FMA?

Don Bosco şi Maria Domenica Mazzarello au fundat Ficele Mariei Ajutorul Creştinilor (FMA) în 1872. Este o entitate juridică care împărtăşeşte acelaşi spirit, carismă şi misiune cu Salezienii lui Don Bosco. Câmpul lor specific este educaţia fetelor şi a tinerelor, în mod special al celor mai sărace. Alte informaţii se pot obţine din site-ul în limba italiană www.cgfmanet.org, sau la e-mail (în italiană): ispettrice.itv@libero.it.

 

Şi cei căsătoriţi? Pot împărtăşi spiritul şi misiunea saleziană?

Da. În afară de SDB şi FMA, Don Bosco a fundat o asociaţie numită „Asociaţia Cooperatorilor Salezieni”. Sunt laici, celibi sau căsătoriţi, care promit în mod public că vor să trăiască carisma şi spiritualitatea saleziană în viaţa de zi cu zi. Ei se străduiesc să fie catolici fideli şi angajaţi în urmarea vocaţiei saleziene. Şi în România activează deja cooperatorii salezieni. Alte informaţii se pot obţine de la casele saleziene locale.

 

Dacă sunt un ex-elev (fost elev) pot participa la misiunea lui Don Bosco?

Da. Don Bosco era fericit să aibe colaboratori pe proprii foşti elevi în misiunea pentru tinerii săraci, după ce aceştia terminaseră studiile şi erau introduşi în câmpul muncii. Mulţumită unei iniţiative a unui fost elev – Carlo Gastini – acest vis a devenit realitate. Astăzi există Federaţia Mondială a Ex-elevilor cu două secţiuni – cea masculină şi cea femenină. Asociaţia este deschisă tuturor ex-elevilor SDB şi FMA.

 

Pot să fac o experienţă de animaţie?

Da. Dacă eşti tânăr şi ai înclinaţii pentru educaţie poţi veni să faci o experienţă la noi în unul din sectoarele în care ne desfăşurăm activitatea: asistenţă în Oratoriu, meditaţii, asistenţă cu copii străzii (la Constanţa), activităţi manuale, sportive, culturale, etc. După o perioadă de ambientare poţi face un curs de formare pentru a-ţi începe activitatea de animator! Pentru a te înscrie, este de ajuns să contactezi salezienii cei mai apropiaţi de tine folosind adresele de la pagina de Contact.

 

Aş putea fi un salezian consacrat şi să trăiesc în lume fără să stau în comunitate?

Da. Se pot profesa voturile de sărăcie, castitate şi ascultare şi să se trăiască viaţa proprie în lume. Tinerele care vor să trăiască în acest fel sunt numite Voluntare ale lui Don Bosco (VDB); pentru mai multe informaţii: www.volontariedonbosco.org. Pentru tineri se numeşte Voluntari cu Don Bosco (CDB); pentru mai multe informaţii: www.volontaricondonbosco.org.

 

Dacă nu sunt catolic, pot să particip la misiunea lui don Bosco?

Da. Sunt mii de persoane în întreaga lume care nu sunt catolice şi care participă la misiunea educativă saleziană. Unii sunt ex-elevi care pot să fie sau să nu fie înscrişi în confederaţie. Alţii sunt membri pentru că lucrează în institutele saleziene făcând ceea ce ştiu mai bine, fiind plătiţi pentru serviciile lor. Alţii dăruiesc cu generozitate din timpul şi talentul lor pentru a crea un ambient cât mai sănătos pentru ţările în care trăiesc. A colabora cu misiunea lui Don Bosco este o invitaţie deschisă tuturor celor care cred în creşterea prin educaţie a tinerilor. Dacă vrei să participi în mod direct, contactează salezienii cei mai apropiaţi de tine.

 

Ce alte grupări fac parte din Familia Saleziană în lume?

În mod oficial, în lume sunt 21 de grupări, între care SDB, FMA, Cooperatori Salezieni şi ramurile masculine şi femenine ale ex-elevilor. Carisma lui Don Bosco continuă să inspire persoane de bună voinţă, fiind alte 27 de grupuri care aspiră să facă parte din Familia Saleziană.

Nr vizitatori: 1071225
Harta Site Politică de confidențialitate