Centrul Don Bosco România
Constitutia Apostolica DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER Referitoare la noua legislatie privind cauzele sfintilor

Constitutia Apostolica DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER Referitoare la noua legislatie privind cauzele sfintilor
Oferim mai jos normele oficiale ale Sfântului Scaun privitoare la cauzele sfintilor la nivel de Congregatie.

în viitor deci, fiind abrogate toate celelalte legi de orice gen în aceasta materie, am stabilit ca trebuie observate normele care urmeaza.

1) Episcopilor diecezani sau autoritatilor ecleziastice si altor reprezentanti de drept, în limitele jurisdictiei lor, fie din oficiu, fie la cererea credinciosilor sau a grupurilor legitime si a procuratorilor lor, revine dreptul de a ancheta asupra vietii, virtutilor sau a martiriului, sau a faimei de sfintenie sau de martiriu, a minunilor afirmate, si, daca e cazul, asupra vechimii cultului servului lui Dumnezeu, a carui cauza de canonizare este ceruta.

2) în cercetari de acest gen episcopul sa procedeze dupa normele particulare ce vor trebui stabilite de catre Sfânta Congregatie pentru Cauzele Sfintilor, în aceasta ordine:

a. Sa ceara postulatorul cauzei, numit în mod legitim de catre promotor, informatii precise despre viata servului lui Dumnezeu, si în acelasi timp sa se ilustreze în mod clar motivele care par a cere o cauza de canonizare.

b. Daca servul lui Dumnezeu a publicat scrierile sale, episcopul sa ceara examinarea lor de catre cenzori teologi.

c. Daca nu s-a gasit nimic în aceste scrieri împotriva credintei si a moralei, atunci episcopul sa ceara examinarea celorlalte scrieri inedite (scrisori, jurnale, etc.) si toate documentele, care într-o forma sau alta privesc cauza, de catre persoane competente în acest scop, care, dupa ce au împlinit misiunea lor cu scrupulozitate, trebuie sa redacteze o dare de seama asupra verificarilor facute.

d. Daca din ceea ce s-a facut pâna acum episcopul va considera în prudenta sa ca se poate continua, sa ceara interogarea martorilor adusi de postulator si a celorlalti care din oficiu trebuie sa fie chemati. Daca este urgenta examinarea martorilor pentru a nu pierde posibilitatea de a avea probele, trebuie sa fie interogati chiar daca nu s-a terminat înca cercetarea documentelor.

e. Investigarea minunilor afirmate sa se faca separat de studiul virtutilor sau a martiriului.

f. Când cercetarile au fost finalizate, sa se transmita toate actele în copie dubla Sfintei Congregatii, împreuna cu un exemplar din cartile servului lui Dumnezeu examinate de teologi cenzori la care se anexeaza concluziile lor. Episcopul trebuie sa anexeze si observanta decretelor lui Urban al VIII-lea asupra inexistentei cultului.

3) Este misiunea Sfintei Congregatii pentru Cauzele Sfintilor, prezidata de cardinalul prefect, cu ajutorul secretarului, sa îndeplineasca tot ceea ce priveste la canonizarea servilor lui Dumnezeu, fie asistând episcopii în pregatirea cauzelor cu consiliul si instruirea, fie studiind în profunzime cauzele, fie pronuntându-se prin vot. Congregatiei îi revine si misiunea de a decide asupra tuturor acelor lucruri care se refera la autenticitatea si conservarea relicvelor.

4) Este misiunea secretarului:

a. sa se îngrijeasca de relatiile cu persoanele externe, în particular cu episcopii care pregatesc cauzele

b. sa participe la discutiile ce tin de cauza, ducând votul în Congregatia Parintilor Cardinali si a Episcopilor

c. sa scrie darea de seama despre voturile cardinalilor si a episcopilor, pentru a fi consemnate Supremului Pontif

5) în împlinirea misiunii sale secretarul este ajutat de subsecretar, caruia îi revine în particular urmarirea îndeplinirii tuturor prescrierilor legale în pregatirea cauzelor, fiind ajutat si de un numar adecvat de oficiali minori.

6) Pentru studiul cauzelor pe lânga Sfânta Congregatie exista Colegiul Relatorilor, prezidat de Relatorul General.

7) Este misiunea relatorilor:

a) sa studieze cauzele încredintate lor împreuna cu cooperatori externi si sa pregateasca "Positiones super virtutibus et martyrio" (Documentul care atesta virtutile si martirul servului lui dumnezeu)

b) Sa ilustreze în scris toate lamuririle istorice, daca sunt cerute de consultori

c) Sa participe ca experti, fara drept de vot, la reuniunea teologilor

8) Unul din relatori va avea misiunea de a se ocupa în profunzime de "Positio super miraculis" (Documentul care trateaza minunile servului lui Dumnezeu), si va participa la reuniunea medicilor si al Congresului Teologilor.

9) Relatorul general, care prezideaza reuniunea consultorilor istorici, este ajutat de câtiva colaboratori în studiile sale.

10) Pe lânga Sfânta Congregatie este un "Promotor fidei" (Promotorul credintei) sau prelat teolog, care are urmatoarea misiune:

a. prezidarea Congresului Teologilor, în care are drept de vot

b. pregatirea referintei asupra Congresului

c. participarea ca expert la Congregatia Parintilor Cardinali si a Episcopilor, însa fara drept de vot. Pentru o cauza sau alta, daca este necesar, poate fi numit un "Promotor fidei" care sa se ocupe de caz, numit fiind de Cardinalul Prefect

11. Pentru tratarea cauzelor sfintilor sunt la dispozitie consultori, chemati din diverse parti, cu experienta specifica, unii în câmpul istoric iar altii în cel teologic.

12. Pentru examenul vindecarilor, care sunt prezentate ca minuni, se tine pe lânga Sfânta Congregatie o comisie de medici.

13. Dupa ce episcopul a trimis la Roma toate actele si documentele ce privesc cauza la Sfânta Congregatie pentru Cauzele Sfintilor se procedeaza în felul urmator:

a. înainte de toate subsecretarul examineaza atent daca în cercetarile facute de episcop au fost observate toate normele legale si prezinta Congresului Ordinar rezultatul examenului.

b. Daca Congresul va considera ca acea cauza a fost pregatita dupa normele legale, va stabili încredintarea ei unui relator; relatorul, la rândul sau, ajutat de un cooperator extern, va redacta "Positio super virtutibus vel super martyrio", dupa regulile criticii hagiografice.

c. în cauzele vechi si în cele recente, ale caror particularitati vor cere judecata Relatorului General, dupa ce a fost redactata "Positio super virtutibus vel super martyrio", va trebui sa fie supusa examenului consultorilor experti specialisti în materie, pentru a exprima votul lor asupra valorii stiintifice si sa constate daca este suficient în cazul care se trateaza. în cazurile particulare Sfânta Congregatie poate încredinta "Positio super virtutibus vel super martyrio" si studiosilor care nu fac parte din numarul consultorilor.

d) Documentul "Positio super virtutibus vel super martyrio" (cu voturile scrise ale consultorilor istorici si cu ulterioarele clarificari ale relatorului, daca vor fi necesare) va fi încredintata consultorilor teologi, care vor exprima votul lor asupra cauzei; este misiunea lor, împreuna cu "Promotor fidei", studiul cauzei în profunzime pâna ce va fi completat examenul chestiunilor teologice controversate, daca exista, mai înainte de a se ajunge la discutii în congresul specific.

e) Voturile definitive ale consultorilor teologi împreuna cu concluziile trase de "Promotor fidei" vor fi încredintate judecatii cardinalilor si episcopilor.

14. Asupra minunilor, Congregatia va judeca urmând criteriul urmator:

a. Minunile afirmate, asupra carora relatorul însarcinat va pregati "Positio super virtutibus vel super martyrio", sunt examinate în reuniunea expertilor (daca este vorba de vindecari, în reuniunea medicilor); voturile si concluziile expertilor vor fi expuse într-o dare de seama detaliata.

b. în al doilea rând trebuie discutate minunile în congresul specific al teologilor; si la sfârsit în Congregatia Parintilor Cardinali si Episcopilor.

15. Parerea parintilor cardinali si episcopilor se va comunica Supremului Pontif, caruia îi revine dreptul de a decreta cultul public ecleziastic al servului lui Dumnezeu.

16. în fiecare din cauzele de canonizare, a carei judecata depinde înca de Sfânta Congregatie, aceasta din urma va stabili, printr-un decret particular, modul de a proceda în continuare, având în vedere criteriile acestei noi legi.

17. Normele stabilite cu aceasta constitutie a noastra intra în vigoare începând de azi.

Dorim ca aceste norme si prescrieri sa fie valide si eficace acum si în viitor, abrogând constitutiile si ordinele apostolice facute de predecesorii nostri, inclusiv prescrierile demne de o atentie si derogare particulara.


Roma, Sfântul Petru, 25 ianuarie 1983, al V-lea an al Pontificatului nostru.

Nr vizitatori: 1071222
Harta Site Politică de confidențialitate