Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

 

     Municipiul deschisese lazarete peste tot; dar adevărata problemă era de a găsi infirmierii necesari. Nici un salariu nu era destul de mare ca să poată asigura un număr suficient. Cu toată generozitatea preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor ce se înrolară voluntari, cerinţele depăşeau posibilităţile. Câţi nenorociţi nu tânjeau şi nu mureau într-o totală părăsire!
     Descrisei situaţia tinerilor cu infinitele mizerii şi înspăimântătoarele scene la care asistam zi de zi şi le expusei nevoia urgentă de tineri cu inimă neînfricată, curajoşi, bucuroşi de a se jertfi pentru aproapele.
      Paisprezece dintre cei mai robuşti se înscriseră imediat ca voluntari la dispoziţia Comisiei sanitare, iar alţi treizeci le urmară peste puţin timp exemplul. Erau băieţi de paisprezece-cincisprezece ani, deplin conştienţi de teroarea ce alunga de la patul ciumaţilor până şi cele mai apropiate rudenii şi fuseseră martori ai jalei ce copleşise oraşul, dar inimile lor nu şovăiră.

     Cu toată încrederea în Dumnezeu, mi s-a părut necesar să le expun ce masuri să ia pentru a preveni o eventuală îmbolnăvire; Dumnezeu nu păzeşte dacă tu însuţi nu te păzeşti.

Nr vizitatori: 811836