Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

 

      Cu tot ajutorul venit din partea primilor discipoli tot nu am reuşit să facem faţă la atâtea opere de binefacere necesare. M-am îndreptat către laicii din Torino şi le-am spus cam aşa:
      - Nu doriţi să ne ajutaţi şi voi? Este de lucru din belşug pentru toate gusturile şi pentru toate aptitudinile. Voi sunteţi alintaţii Providenţei şi, în semn de deosebită gratitudine, oare n-aţi putea pune şi voi, în slujba lui Dumnezeu pe care să-l serviţi în persoana acestor sărmani copii, puţin din timpul vostru, din ştiinţa voastră, din multiplele voastre capacităţi, din zelul şi bogăţiile voastre?
      Ajutorul nu a întârziat să apară. Au sosit şi s-au dedicat catehizării copiilor. Însă nu se mărgineau doar la atât aceşti colaboratori voluntari. Câte nevoi urgente nu le solicitau bunăvoinţa şi competenţa: cursurile serale, asistarea băieţilor la capelă, pregătirea la Prima Cuminecare, căutarea de lucru pentru cei rămaşi fără slujbe, vizitarea ucenicilor pe şantiere şi în ateliere, probe de teatru, conducerea şi însufleţirea partidelor de joc, recrutarea şi aducerea celor mai îndărătnici pentru funcţiunile sacre de Duminica dimineaţa şi câte altele.
      La început nu exista nici o denumire colectivă pentru a desemna pe toţi aceşti voluntari, ci fiecare se numea după felul serviciului oferit şi a funcţiei exercitate în folosul tinerilor. Puţin mai târziu au fost numiţi, de-a valma, promotori sau binefăcători. După aprobarea Societăţii, începură să fie cunoscuţi sub denumirea de Cooperatori Salezieni.

Nr vizitatori: 812262