Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

 

      Stilul salezian fu concretizat cu ajutorul unui Regulament care propunea patru mijloace pentru deprinderea carităţii faţă de aproapele, în general, şi de tineretul periclitat, în special. Acestea erau:
      - interesul deosebit faţă de copiii primejduiţi
      - promovarea evlaviei creştine în mijlocul poporului
      - răspândirea presei bune
      - favorizarea chemărilor la viaţa consacrată,
toate acestea inspirate şi în conformitate cu spiritul salezian.

Nr vizitatori: 811863