Centrul Don Bosco România


Stilul salezian fu concretizat cu ajutorul unui Regulament care propunea patru mijloace pentru deprinderea carității față de aproapele, în general, și de tineretul periclitat, în special. Acestea erau:

- interesul deosebit față de copiii primejduiți

- promovarea evlaviei creștine în mijlocul poporului

- răspândirea presei bune

- favorizarea chemărilor la viața consacrată, toate acestea inspirate și în conformitate cu spiritul salezian.

Nr vizitatori: 1058809
Harta Site Politică de confidențialitate