Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

 

      Pentru a construi bierica, în 1863 răscumpărai terenul vândut în 1854, când am fost constrâns de necesităţi. Trimisei o circulară de sensibilizare pentru construcţia bisericii. Chiar dacă nu se strânseseră toate fondurile necesare, lucrările începură în curând. Mulţi se îndoiau că aş putea finaliza acea construcţie uriaşă, însă era dorită de Preacurata.
      După cinci ani se desfăşura mişcătoarea ceremonie a sfinţirii măreţului templu, în cadrul unor solemnităţi grandioase şi cu afluenţa unor mulţimi nenumărate de pelerini.

Nr vizitatori: 811863