Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

      Într-o duminică seara, am fost chemat de urgenţă în casa Sardi, aproape de Refugiu. Trebuia să spovedesc o bolnavă pe patul de moarte. Speriat de tentativele de atentat petrecute mai înainte, am chemat ca să mă însoţească câţiva tineri dintre cei mai mari. Cel care venise să mă cheme spunea:
      - Nu este nevoie, vă însoţim noi. Lasaţi tinerii să meargă să se joace.
      Aceste cuvinte, însă, mi-au dat şi mau mult de bănuit. Am lăsat câţiva tineri la intrare. Giuseppe Buzzetti şi Giacinto Arnaud, în schimb, m-au însoţit la primul etaj, pe scări, la mică distanţă de uşa bolnavei.
      Am intrat şi am văzut o femeie care răsufla cu greu, ca şi cum şi-ar fi dat ultima suflare. Am invitat cele patru persoane prezente să plece ca să încep spovada.
      - Mai înainte de a mă spovedi, a ţipat bătrâna, vreau ca acel om să-mi ceară iertare pentru calomniile pe care mi le-a adus.
      - Nu! - a răspuns unul dintre cei prezenţi.
      - Linişte! - a strigat un altul ridicându-se în picioare. S-au ridicat şi ceilalţi şi au început o ceartă furioasă.
      - Da, nu, te sugrum îţi tai gâtul şi, amestecate cu acele cuvinte groaznice, înjurături, blesteme. În acea scurgere de cuvinte diavoleşti s-au stins luminile. În timp ce gălăgia creştea, o ploaie de bastoane s-a abătut asupră-mi. Am înţeles imediat capcana: vroiau să-mi vină de hac. Nu am avut timp nici să mă gândesc, nici să cuget. Am apucat un scaun, mi l-am pus deasupra capului, ca să mă feresc de lovituri şi m-am repezit spre uşă. Loviturile de baston cădeau toate deasupra scaunului.
      Scăpat din acea casă a diavolului, m-am aruncat în braţele tinerilor care, avertizaţi de gălăgie şi de strigăte, încercaseră să forţeze uşa. Doar o lovitură de baston m-a lovit la degetul mare al mâinii stângi cu care ţineam spătarul scaunului şi mi-a rupt unghia cu o aşchie de falangă. Am şi acum acea cicatrice. Spaima însă, a fost mai mare.
      Nu am ştiut niciodată adevăratul motiv al acelor atentate.

Nr vizitatori: 807902