Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

 

      Într-o zi m-am dus la frizer să mă bărbieresc. Intrai într-o frizerie, fui imediat primit cu amabilitate de bărbier şi rugat să aştept până când va termina cu clienţii de dinaintea mea. Cum văzui că avea un tânăr ucenic n-am stat mult pe gânduri şi i-am spus:
      - Mă grăbesc, nu pot să aştept. Dumneavoastră terminaţi cu aceşti clienţi. Acel tânăr care stă deoparte mă va bărberi pe cinste.
      - Vai, dar nu e posibil, îmi răspunse bărbierul. Sunt puţine săptămâni de când a început şi nu e deloc îndemânatic.
      - Şi totuşi - replicai - mi se pare că e un tânăr inteligent iar barba mea nu e dificilă. O să vedeţi că va ieşi totul bine.
      - Fie cum voiţi, însă eu v-am prevenit şi un om prevenit e pe jumătate salvat.
      - Mulţumesc.
      Tânărul îşi începu munca tremurând. Nu e greu de imaginat ce tortură a trebuit să suport şi de câte ori mi-a smuls barba. Nu dădui nici un semn de durere, iar tânărul crezând că reuşeşte, se însenină şi începu să mă simpatizeze pentru încrederea ce i-o acordasem. După ce termină îl lăudai şi îl invitai la Oratoriu, căştigându-mi astfel un nou prieten. Puteam astfel să-i fac un mare bine pentru sufletul lui invitându-l la spovadă şi împărtăşanie.

Nr vizitatori: 807902