Centrul Don Bosco România


La plecarea din Genova le spusei:

- Nu căutați decât sufletele; nici bani, nici onoruri, nici demnități... Fiți caritabili și curtenitori față de toți în cel mai înalt înțeles... Vreți să vă atrageți asupra toate binecuvântările lui Dumnezeu și bunăvoința oamenilor? Îngrijiți-vă în mod deosebit de cei bolnavi și de copii, de cei bătrâni și de cei săraci... Respectați autoritățile civile și religioase... Lăsați ca lumea să știe că sunteți săraci în îmbrăcăminte, săraci în mâncare, săraci în locuință, și astfel voi veți fi bogați în fața lui Dumnezeu și veți deveni stăpâni pe inimile oamenilor...

Între voi iubiți-vă, sfătuiți-vă, corectați-vă, dar să nu vă purtați nicicând unul altuia invidie, și nici ranchiună, dimpotrivă, BINELE UNUIA SĂ FIE BINELE TUTUROR; necazurile și suferințele fiecăruia să le considerați drept necazurile și suferințele tuturor, și fiecare să încerce să le îndepărteze ori cel puțin să le ușureze...

Recomandați cu stăruință devoțiunea către Isus Euharisticul și către Maria Ajutătoare...

Pentru a cultiva chemările, sfătuiți: 1) Iubirea curăției; 2) Oroarea viciului contrar curăției; 3) Evitarea și îndepărtarea de cei stricați; 4) Cuminecarea frecventă; 5) Să aveți față de cei chemați o dragoste, o duioșie și o bunăvoință specială...

În oboseli și în suferințe să nu uitați că avem pregătit un mare premiu Dincolo, în Ceruri.

Înainte ca aceștia să se urce pe vaporul ce-i va înstrăina de tot ce aveau mai scump pe lume afară de Dumnezeu, îi dădui lui Don Cagliero (capul expediției) un ultim bilet pe care scrisesem: „Faceți ceea ce puteți, Dumnezeu va face restul și ceea ce noi nu putem face. Încredințați-vă toate lucrurile lui Isus Euharisticul și Mariei Ajutătoare și veți vedea ce sunt minunile.”

Nr vizitatori: 1058809
Harta Site Politică de confidențialitate