Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

 

      La plecarea din Genova le spusei:
       - Nu căutaţi decât sufletele; nici bani, nici onoruri, nici demnităţi... Fiţi caritabili şi curtenitori faţă de toţi în cel mai înalt înţeles... Vreţi să vă atrageţi asupra toate binecuvântările lui Dumnezeu şi bunăvoinţa oamenilor? Îngrijiţi-vă în mod deosebit de cei bolnavi şi de copii, de cei bătrâni şi de cei săraci... Respectaţi autorităţile civile şi religioase... Lăsaţi ca lumea să ştie că sunteţi săraci în îmbrăcăminte, săraci în mâncare, săraci în locuinţă, şi astfel voi veţi fi bogaţi în faţa lui Dumnezeu şi veţi deveni stăpâni pe inimile oamenilor...
      Între voi iubiţi-vă, sfătuiţi-vă, corectaţi-vă, dar să nu vă purtaţi nicicând unul altuia invidie, şi nici ranchiună, dimpotrivă, BINELE UNUIA SĂ FIE BINELE TUTUROR; necazurile şi suferinţele fiecăruia să le consideraţi drept necazurile şi suferinţele tuturor, şi fiecare să încerce să le îndepărteze ori cel puţin să le uşureze...
      Recomandaţi cu stăruinţă devoţiunea către Isus Euharisticul şi către Maria Ajutătoare...
      Pentru a cultiva chemările, sfătuiţi: 1) Iubirea curăţiei; 2) Oroarea viciului contrar curăţiei; 3) Evitarea şi îndepărtarea de cei stricaţi; 4) Cuminecarea frecventă; 5) Să aveţi faţă de cei chemaţi o dragoste, o duioşie şi o bunăvoinţă specială...
      În oboseli şi în suferinţe să nu uitaţi că avem pregătit un mare premiu Dincolo, în Ceruri.

      Înainte ca aceştia să se urce pe vaporul ce-i va înstrăina de tot ce aveau mai scump pe lume afară de Dumnezeu, îi dădui lui Don Cagliero (capul expediţiei) un ultim bilet pe care scrisesem: „Faceţi ceea ce puteţi, Dumnezeu va face restul şi ceea ce noi nu putem face. Încredinţaţi-vă toate lucrurile lui Isus Euharisticul şi Mariei Ajutătoare şi veţi vedea ce sunt minunile.”

Nr vizitatori: 807902