Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

      

      În 1872 am avut un vis ciudat.
      Mă văzui dintr-o dată într-o regiune sălbatică şi necunoscută: o imensă câmpie necultivată, fără coline şi fără munţi. Doar la extremitatea orizontului, de tot îndepărtat, se zăreau profilurile aspre ale unor munţi prăpăstioşi şi foarte înalţi, ce sporeau grandoarea scenei. Cete de coloşi, aproape goi, cu înfăţişare sălbatică, străbăteau în lung şi în lat imensitatea aceea. Îmbrăcaţi în piei de animale, cu părul lung şi zburlit, cu faţa bronzată, având drept arme suliţa şi praştia. Unii alergau după fiare spre a le vâna, alţii se întorceau deja spre casă purtând înfipte în suliţe, drept trofee, bucăţi de carne însângerată.
      Într-o parte câţiva se băteau între ei, alţii se luptau cu soldaţi îmbrăcaţi ca europenii, şi câmpul era acoperit cu cadavre.

Nr vizitatori: 811862