Centrul Don Bosco România


Nevoia de colaboratori o înțelesesem de mult, încă de când eram la Colegiu. După tentativa nereușită din 1832 am mai făcut alte două, cu același rezultat. Nevoia presantă mă împingea să încerc din nou. De abia a cincea oară avui un rezultat pozitiv.

După câțiva pași succesivi, în 8 decembrie 1859, după ce se sărbătorisem solemnitatea Imaculatei Concepții, întrunind câțiva tineri, le expusei motivele imperioase care impun o nouă Societate, în care membrii să fie cetățeni liberi, dar în fața Bisericii să se lege prin cele trei voturi: sărăcie, castitate și ascultare. Fiecare să se gândească timp de o săptămână. Dacă vreunul nu se va prezenta la viitoarea conferință, va însemna că nu dorește să adere.

După o săptămână, în 18 decembrie, ziua fixată pentru adeziunea formală, nu lipseau decât doi dintre cei nouăsprezece invitați inițial. În procesul verbal se spune: „Cei întruniți au găsit de cuviință să se constituie într-o Societate având drept țintă ajutorul împrumutat pentru sfințirea proprie, să promoveze mărirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor, în special a celor mai lipsite de instrucție și educație.”

Nr vizitatori: 1071228
Harta Site Politică de confidențialitate