Harta Site Login
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
43 44

 

      Nevoia de colaboratori o înţelesesem de mult, încă de când eram la Colegiu. După tentativa nereuşită din 1832 am mai făcut alte două, cu acelaşi rezultat. Nevoia presantă mă împingea să încerc din nou. De abia a cincea oară avui un rezultat pozitiv.
     După câţiva paşi succesivi, în 8 decembrie 1859, după ce se sărbătorisem solemnitatea Imaculatei Concepţii, întrunind câţiva tineri, le expusei motivele imperioase care impun o nouă Societate, în care membrii să fie cetăţeni liberi, dar în faţa Bisericii să se lege prin cele trei voturi: sărăcie, castitate şi ascultare. Fiecare să se gândească timp de o săptămână. Dacă vreunul nu se va prezenta la viitoarea conferinţă, va însemna că nu doreşte să adere.
     După o săptămână, în 18 decembrie, ziua fixată pentru adeziunea formală, nu lipseau decât doi dintre cei nouăsprezece invitaţi iniţial. În procesul verbal se spune: „Cei întruniţi au găsit de cuviinţă să se constituie într-o Societate având drept ţintă ajutorul împrumutat pentru sfinţirea proprie, să promoveze mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor, în special a celor mai lipsite de instrucţie şi educaţie.”

Nr vizitatori: 807902